Digitalt Socialt Arbejde i Praksis

En velvillig donation fra VELUX FONDEN har de sidste 2 år givet Landsforeningen af Væresteder muligheden for at undersøge potentialet i at lave socialt arbejde digitalt. Det er vores ambition, at denne publikation kan inspirere og komme med input til, hvordan andre kan gå i gang med eller kvalificere deres digitale sociale arbejde.

Tak til VELUX FONDEN for støtten. Rapporten kan læses her

Årsrapport for udsatteområdet 2020

Vi offentliggør hermed ”Årsrapport for udsatteområdet 2020” og igen i år bygger rapporten på en omfattende holdningsundersøgelse blandt socialt udsatte. 956 socialt udsatte værestedsbrugere fra hele landet har deltaget i holdningsundersøgelsen, som sætter fokus på socialt udsattes oplevelse af COVID-19-krisen, udsattes digitale muligheder og færdigheder samt værestedernes betydning for socialt udsatte. Læs mere under "bestil".

DE SMÅ SKRIDTS METODE 2.0 - fokus på forandring

Med De Små Skridts Metode har LVS udviklet et begrebsapparat, der beskriver de særlige metoder og værdier, værestedernes daglige forandringsarbejde tager afsæt i.
I version 2.0 går vi skridtet videre og operationaliserer disse metoder.

Du kan læse mere om version 2.0 og 1.0 her

Version 2.0 koster 75,- kr. + forsendelse.

Vendepunkter

Bogen ”Vendepunkter – håbet for det udsatte Danmark” af forfatter Curt Sørensen, fortæller intet mindre end 26 personlige beretninger fra socialt udsatte mennesker, der har oplevet et vendepunkt i livet.

 

Læs mere om bogen her

Årsrapport for udsatteidrætten 2018

Landsforeningen af VæreSteder er organisationen bag Danmarks største idrætstilbud til socialt udsatte voksne, sport for LIVET. Derfor er det også naturligt at sport for LIVET, er med til at belyse de mange positive effekter socialt udsatte mennesker opnår igennem idrætsdeltagelse. Det og meget mere kan du læse om hvis du trykker på "bestil". 

De Små Skridts Metode - et stort skridt i den sociale indsats

Inspirerende og lettilgængelig beskrivelse af værestedernes metode. Bogen giver et grundigt indblik i Værestedstanken, værestedernes mangfoldighed og Landsforeningen af VæreSteders arbejde. Desuden er bogen smukt illustreret med Ulrik Jantzens billeder fra forskellige væresteder.

Bogen er desuden oversat til engelsk.

Du kan læse bogen her

Bogen kan købes for 50 kr. + porto

Den gode Historie (udgået)

I Den Gode Historie kan du læse 10 historier om mennesker, der har mødt forandringer i livet.

Du kan bl.a. læse om Claus, der har kvittet stoffer efter 29 års misbrug. Du kan læse om Søren, der også er blevet sit misbrug kvit, og som i dag selv forsøger sig og sin lille familie. Og du kan læse om Kim, der efter mange års misbrug nu er blevet clean og er ved at uddanne sig til pædagog. 

Bogen er blevet til under Ferie Camp og Udsatte Legene 2015.

Bogen er desværre udgået, men kan læses i pdf-format her.

Fremtidens fællesskaber - den digitale vej

"Fremtidedens fællesskaber - den digitale vej" er en best pracitce, der markerer afslutningen på projektet "Brobygning over digitaliseringskløften".

Klik her for at læse publikationen:

Årsrapporter for udsatteområdet

Her kan du læse vores årsrapporter fra 2011-2015, der sætter fokus på den sociale udvikling år for år. Holdningsundersøgelser i flere af årsrapporterne i blandt værestedsbrugere, danner grundlag for artikler omhandlende udfordringer og tendenser i den sociale indsats og endnu vigtigere; holdningsundersøgelserne er et unikt indblik i en målgruppe, man normalt ikke hører om, og deres holdninger og værdier på en række livs- og samfundsområder.   

Her kan du downloade og læse årsrapporterne:

 2015  /  2014  /  2013  /  2012  /  2011

Kunsten er at gribe livet

Med portrætbogen "Kunsten er at gribe livet" giver LVS et indblik i, hvad kunst og kultur kan gøre for socialt udsatte, og hvad den kan gøre for kunsten.

Bogen kan læses her

Akut krisecenter for livstruede stofmisbrugere

Hvert år dør mere end 200 personer af deres stofmisbrug eller af forhold relateret dertil. Akut Krisecenter for livstruede stofmisbrugere er et tilbud, der samler de svageste op, bringer dem ud af den akut livstruende situation og hjælper dem til en frisk begyndelse på tilværelsen.

Bogen kan læses her

BEST PRACTICE - udsatteidræt

Best practice - udsatteidræt er en erfaringsopsamling på fem års målrettet udviklingsarbejde med idræt som et redskab i det sociale arbejde på væresteder og andre sociale tilbud

Bogen kan læses her

Den grimme ælling

LVS’ medlemsblad rummer historier fra værestedernes dagligdag og foreningens projekter. I hvert nummer er der fokus på et aktuelt tema, fx social ulighed i sundhed, fattigdom eller udkantsdanmark.

Det seneste nummer af Den grimme ælling udkom i 2017. Det er endnu ikke besluttet, om den vil udkomme igen i sin nuværende form.

Kontakt os på lvsinfo@lavs.dk eller tlf. 7592 4000 hvis du er interesseret i at læse tidligere numre af Den grimme ælling.

Tidligere publikationer

Værestedstrilogien 

Brugernes Værested, Mulighedernes Værested og Samfundets Værested giver et samlet billede af de erfaringer, der blev høstet under arbejdet med LVS’ første udviklingsplan 2003-2005. 

Læs Brugernes, Mulighedernes og Samfundets Værested her

 

På den skæve klinge

En beretning om det cykelløb, Tour de Udsat ’05, der satte hidtil ukendte standarder for troen på socialt udsatte menneskers evner og ressourcer.

Se et filmklip fra Tour de Udsat her

Læs bogen her

 

UL 2009

Udsatte Legene 2009 var den hidtil største idrætsevent for socialt udsatte mennesker på dansk jord – måske i hele verden. 1139 idrætsudøvere fra 11 nationer deltog i Legene. Der blev dystet i 40 discipliner fra krolf og dart til svømning og bueskydning.

Udsatte Legene er siden blevet videreført under sit engelske navn Social Inclusion Games.

Se en billedbog fra UL 2009

Se et filmklip fra UL 2009 her