Da Corona lukkede Danmark ned

Den 11.marts 2020 blev landet lukket ned grundet Covid-19 og dermed også værestederne. Da vi havde en fornemmelse af at værestedsbrugerne også var på Facebook, besluttede vi os for at lave en Facebookgruppe, hvor værestedsbrugerne kunne mødes og være sammen online.
Med udgangspunkt i hvad et værested er, blev der skabt en daglig struktur, hvor vi sagde godmorgen til hinanden og lavede daglige aktiviteter sammen – hver for sig!

To måneder efter den første nedlukning fik de fysiske væresteder lov til at åbne igen. I takt med også det øvrige samfunds trinvise genåbning tænkte vi ved Landsforeningen af Væresteder, at behovet for Det Digitale Værested ville fortone sig, da vi troede, at det blot var noget, vi lavede i coronakrisens akutfase. Men vi begyndte at få en række tilbagemeldinger på, at folk var begyndt at gå flere ture, rydde op og gøre rent. Vi blev nysgerrige på, hvad det egentlig var, vi havde ramt her, for var det muligt at lave socialt arbejde digitalt?

Vi har derfor siden hen, og frem til januar 2025, fået støtte af TrygFonden og Velux Fonden til at undersøge, hvordan man laver digitalt socialt arbejde og hvilken betydning det har for brugerne.

Et fast holdepunkt i hverdagen

Hvad der startede som en digital nødløsning i en samfundskrise har vist sig at have en stor relevans og betydning for brugerne. Det Digitale Værested er blevet et fast holdepunkt i hverdagen for mange af dem. Løbende kommer der fortsat nye brugere til. En del kommer stadig på et fysisk værested, men 40% kommer aldrig på et fysisk værested. Enten fordi det er for udfordrende at komme afsted hjemmefra, eller fordi der er for langt til nærmeste værested. Det Digitale Værested har derfor en stor betydning for dem, da de her møder nye relationer, indgår i et fællesskab og derved føler sig mindre ensomme.

Flere af brugerne har fortalt os, at Det Digitale Værested er et fast holdepunkt i deres hverdag. Der bliver altid sagt godmorgen, der er daglige aktiviteter og altid nogen man kan komme i kontakt med. Hvis en bruger f.eks. laver et opslag så er de andre brugere altid klar til at komme med støtte og opmuntrende ord, og 49 timer om ugen er der også personale på. 

Hvem er Det Digitale Værested for?

Vores målgruppe er socialt udsatte borgere, som har interesse i at deltage i et online fællesskab. Vi har ingen krav til diagnose, eller til at man skal modtage en bestemt forsørgelse. Brugerne er en bred og mangfoldig gruppe og det er vores grundlæggende overbevisning, at alle mennesker KAN og ER noget.

Vi har som sådan igen regler i Det Digitale Værested, men vi opfordrer dog vores brugere til følgende:

  • Det er vigtigt, at vi alle bidrager til en god tone, og at man respekterer hinandens forskelligheder.
  • Man er ikke forpligtet til at deltage i alle aktiviteter, men vi opfordrer til, at man deltager aktivt, da det skaber et godt fællesskab i Det Digitale Værested.

Vi skaber forandringer digitalt

Selvom brugerne er udfordret på mange parametre, så oplever vi, at vi kan danne rammerne for, at de kan skabe reelle forandringer i deres liv. Her er nogle eksempler:

  • De bliver mere trygge ved at bruge digitale muligheder f.eks. online møder, dele billeder på Facebook m.v.
  • De får råd og vejledning om søvn, kost, sociale udfordringer m.m.
  • De vokser med de opgaver, de får, og udvikler sig og får nye roller (mestring og kompetencer).
  • De får nye relationer og bliver en del af et stærkt fællesskab.

Vores brugere har en vigtig stemme

Vi har stort fokus på brugerinddragelse og sætter stor værdi i at give brugerne en stemme og indflydelse på hverdagen i Det Digitale Værested. Det er altid muligt for brugerne at dele egne opslag og evt. igangsætte aktiviteter.

Derudover holder vi hver anden måned et brugermøde, hvor brugerne får tilsendt dagsorden og referat. På mødet oplyser vi om, hvad vi har planlagt, og spørger til ideer til aktiviteter og forløb. Derudover drøfter vi også eventuelle udfordringer og dilemmaer med dem.

Læs mere om Det Digitale Værested her: 

 

Artikel af Barbara Nino Carreras i samarbejde med Det Digitale Værested. Heri medvirker flere af brugerne af Det Digitale Værested, hvor de fortæller om værestedets betydning: Klik her for at læse artiklen og klik her for at lytte til artiklen.

Artikel om Det Digitale Værested ved Social- og Boligstyrelsen fra 2020: klik her

Artikel "Nyt digital værested har betydet alt for Pernille under coronanedlukning" i TV Syd, 2020: klik her

Podcastafsnit "Digitale medborgere og data-spøgelser" på Center for Digital Velfærds podcastkanal, 2021: klik her

Artikel "Da værestederne måtte lukke ned pga. COVID-19 skabte Landsforeningen af Væresteder digitale fællesskaber..." i STOF, 2022: klik her

Artikel "Det hjælper mig til at holde fast i min forstand": Digital nødløsning blev et gyldent fællesskab for de introverte udsatte i Politiken, 2023: klik her

Landsforeningen af væresteder er derudover underskriver på udgivelsen "borgernær og inkluderende digitalisering i Danmark", der præsenterer 8 principper for borgernær og inkluderende digitalisering samt initiativer hertil, og hvordan borgerne kan inddrages: klik her

”Det bedste er at der er plads til alle og man stadig kan være en del af et fællesskab selvom man har perioder hvor man ikke har overskud til at kommentere på opslag”
”Et fællesskab der altid er positive. Et sted man kan støtte hinanden, få opmuntring og motivation til hver en tid. Der er plads til alt både glæde og sorg, man kan være sig selv uden at skulle ligge en facade”
”At man kan være sig selv, og blive accepteret for den man er. At man kan få et "kram" når man man har brug for det. Alle de fede ting vi laver sammen herinde”
”Det bedste ved det digitale værested er at man kan deltage på egne vilkår. Alle er lige meget værd. Det holder mig i gang, især mht. motion og daglige gøremål. Jeg bliver også inspireret af andre både i forhold til motion, kampgejst, kreativitet, mad opskrifter osv.”