Rammerne for Brugerrådet og Sportspanelets arbejde

Landsforeningen af Væresteder ønsker, at værestedsbrugere skal være involveret i det organisatoriske og daglige arbejde. Det er værestedsbrugerne, som bedst kan give perspektiver og indsigt i, hvordan det er at være socialt udsat, og hvilke aktiviteter og initiativer som forbedrer livskvaliteten for værestedsbrugere.

Brugerrådet og Sportspanelet er oprettet for at løse den opgave. De fungerer som bindeled mellem Landsforeningen af Væresteder og værestedsbrugere, som har de levede erfaringer i forhold til at leve med udsathed.

Brugerrådets og Sportspanelets opgave er at bidrage med egne levede erfaringer for at udvikle forståelsen af og viden om socialt udsatte mennesker.

Både Brugerrådet og Sportspanelet har en repræsentant, som er en del af bestyrelsen i Landsforeningen af Væresteder. Derved er værestedsbrugernes stemme også repræsenteret strategisk.

Brugerrådet og Sportspanelet består af socialt udsatte værestedsbrugere fra hele landet, som kommer på væresteder og som ved, hvad det vil sige at være socialt udsat samt hvilke vilkår, problemer og ønsker, man har som socialt udsat. Brugerrådets og Sportspanelets overordnede opgave er at forbedre vilkårene for socialt udsatte værestedsbrugere.

Brugerrådet og Sportspanelet bidrager med brugerperspektivet i rammesætningen af nye projekter og aktiviteter i forhold til udviklings-, planlægnings-, afviklings-, og evalueringsfasen.

Brugerrådet og Sportspanelet har stor interesse i at bidrage med deres perspektiver og give stemme til værestedsbrugere, derfor afholder de gerne oplæg hos uddannelsesinstitutioner, organisationer eller andre interesserede. 


 

Betydningen af Brugerrådet og Sportspanelets arbejde

Brugerrådet står bag ideen om Den Nationale Værestedsdag, der afholdes hvert år den 3. maj og blev afholdt for første gang i 2022. På denne dag fejres værestederne og dets brugere ved at så morgenfruefrø, som senere på sommeren vil spire og blive til morgenfrueblomster. Morgenfruen har en særlig betydning og er udvalgt af Brugerrådet til at repræsentere værestedsbrugerne. For første gang i 2023 valgte Brugerrådet, at det skulle være muligt for værestedsbrugerne at nominere deres værested til Årets Værested. Brugerrådet har her ansvaret for at udvælge vinderen af Årets Værested samt at overrække præmien til vinderen.

Sportspanelet bidrager til udarbejdelsen af halvårskalenderen i Sport for Livet, hvor datoer og aktiviteter fastsættes. Sportspanelet driver også et brætspilstelt hvert år på Ferie Camp, hvor der bl.a. afvikles turneringer for deltagerne.

Brugerrådet og Sportspanelet deltager samtidig også i oplæg og undervisning på uddannelsesinstitutioner, og derudover bidrager de også i forbindelse med henvendelse fra eksterne med interesse for området, for eksempel Digitaliseringsstyrelsen, uddannelsesinstitutioner etc. 

Hertil er både Brugerrådet og Sportspanelet en stor hjælp op til Ferie Camp og har flere gange været med til at rekruttere frivillige til Ferie Camp. Derudover bidrager de også med sparring i forbindelse med indhold og aktiviteter på Ferie Camp.