De Små Skridts Metode 2.0 - fokus på forandring

 

De Små Skridts Metode 2.0 operationaliserer tankerne i De Små Skridts Metode. Bogen tager over, hvor de oprindelige Små Skridts Metode slap og præsenterer forskellige perspektiver på og værktøjer til forandringsarbejdet på og omkring væresteder. Bogen omhandler bl.a. forskellige nudging-tilgange samt det såkaldte forandringskompas, som er et dialogværktøj, der skal bidrage til synliggørelse af den enkelte brugers behov og motivationsgrad. På baggrund heraf kan værestedsbrugere og –medarbejdere i fællesskab udarbejde konkrete og individuelle anbefalinger og handlevejledninger med henblik på at fremme forandring for den enkelte.

Bogen er skrevet og redigeret af Landsforeningen af Væresteder i samarbejde med Public Futures.

Bogen kan downloades her

 

 

De Små Skridts Metode - et stort skridt i en social indsats

Værestederne har gennem en årrække udviklet og etableret deres helt egen praksis på det sociale område. De har opbygget en solid erfaring med og kompetence i, hvordan man møder socialt udsatte mennesker.

Landsforeningen af Væresteder har beskrevet denne praksis i bogen ”De små skridts metode”, som samtidig perspektiverer metoden i forhold til andre og mere traditionelle tilgange i den sociale indsats.

Formålet med bogen er at videregive og synliggøre de erfaringer og kompetencer, som værestederne har, og samtidig skabe grundlag for fortsat udvikling af metoden.

Titlen ”De Små Skridts Metode” henviser til de skridt, som den enkelte udsatte tager i dagligdagen for at komme videre i sit eget liv. De små skridt er de mange og ofte næsten umærkelige udviklinger, som foregår blandt socialt udsatte mennesker, der kommer på værestederne. De små skridts metode er resultatet af processer, der sker i den enkelte, når vedkommende får mulighed for at være sig selv i fællesskab med andre. Mulighed for at komme til sig selv og blive sig selv.  

Bogen er skrevet og redigeret af Landsforeningen af Væresteder i samarbejde med Public Futures.

Bogen kan downloades her