Landsforeningen af VæreSteder

Konstruktive fællesskaber

LVS tilbyder en lang række aktiviteter og projekter, som involverer brugerne på værestederne og styrker fællesskabet imellem dem. Vi afholder også kurser for værestedspersonale og frivillige om ”De små skridts metode”, som er værestedernes metode i det sociale arbejde.

Idræt – sport for LIVET

LVS´ idrætsprogram - sport for LIVET - er med 60 idrætsarrangementer om året det mest omfattende idrætstilbud målrettet socialt udsatte herhjemme såvel som internationalt. Vi uddanner holdledere blandt værestedsbrugere, arrangerer Udsatte Legene og deltager i internationale stævner.

Medlemskab

Landsforeningen af Væresteder har eksisteret siden 1998 og er organiseret med en bestyrelse på 9 bestyrelsesmedlemmer. Som medlem får værestedet bl.a. mulighed for at deltage i vores aktiviteter for både værestedsbrugere og -personale. Et medlemskab hos Landsforeningen af Væresteder koster 1000 kr. i årligt kontingent. Tryk her og læs mere om, hvordan man bliver medlem.

Udstilling af det samskabte værk 'Dataspejlet' på Trapholt

Siden foråret 2022 har 277 værestedsbrugere på 34 væresteder i Danmark deltaget i et samskabt broderiprojekt gennem Landsforeningen af Væresteder i samarbejde med Trapholt og kunstner Astrid Skibsted, hvor deltagerne skulle brodere deres data ud fra deres personlige data fra enten Facebook eller Google.

De seneste måneder har Astrid Skibsted samlet broderierne til et stort kunstværk, der kan opleves fra den 20. november på Trapholt. 

I det samlede værk er 141 broderier lavet af værestedsbrugere fra hele Danmark.

Stævner og sportsaktiviteter

 

Der er godt gang i de forskellige sportsstævner resten af året og ind i det nye år. Her på hjemmesiden er det muligt at danne sig et overblik over aktiviteterne.

 

Vores kommende stævner og sportsaktiviteter kan ses her: Kommende aktiviteter

Derudover kan halvsårskalenderen for slutningen af 2022 og starten af 2023 findes her: Halvårskalender 2022 og 2023