Landsforeningen af Væresteder har siden etableringen i 1998 samarbejdet med værestederne i hele landet om at skabe fællesskaber og forandring for socialt udsatte.

Det hele startede tilbage i 90erne, da en lille gruppe tidligere stofmisbrugere tog initiativ til et værested, hvor de kunne finde støtte til at skabe en ny tilværelse efter afvænningsforløbet på et misbrugscenter. Deres behov viste sig ikke at være enestående. Der var mange socialt udsatte, der havde behov for fællesskaber. Det resulterede i etablering af en lang række væresteder landet over og i opstarten af et forum og en vigtig dynamo i hele bevægelsen – Landsforeningen af Væresteder.

I dag har Landsforeningen af Væresteder 200 væresteder og konstruktive fællesskaber som medlemmer og derigennem kontakt til over 23.000 socialt udsatte borgere.

LVS tilbyder aktiviteter for værestedsbrugerne og bistår værestederne med rådgivning, hjælp til projektudvikling og kurser.

Brugerinddragelse og fællesskabte aktiviteter er en del af vores DNA og vi er meget optaget af lave aktiviteter, der danner grobund for fællesskab og succesoplevelser, da vi tror på, at det kan føre til vendepunkter hos værestedsbrugerne. 

I vores aktiviteter er det derfor centralt for os, at det er nemt for deltagerne at være med, i form af low-entrance, samt at aktiviteterne har høj struktur i form af simple og klare rammer. Dette gør sig gældende i alle vores aktiviteter, sportstævner såvel som kreative projekter.  

Om væresteder

Et værested er et beskyttelsesrum – et fristed fra såvel gadens rå miljø som fra behandlernes og myndighedspersonernes krav og forventninger. Men værestedet rummer også nye muligheder og veje for det enkelte menneske. Værestedet er ofte både indgangsdør og udgangsdør i forhold til den samlede indsats, men kan også have mere permanent karakter for den enkelte; derfor skal værestedet kunne yde beskyttelse og støtte i respekt for personens unikke livssituation og behandle alle lige på forskellig vis.

På værestedet gælder det, at ”ingen får lov til at gå i hundene i ubemærkethed”. Man drager omsorg – både socialt, mentalt og fysisk. Omsorgen er ikke kun skadesreducerende men også fremmende for den enkeltes sundhed og muligheder for et bedre liv.

Hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde eller blive medlem af Landsforeningen af Væresteder, er du meget velkommen til at kontakte os.