Landsforeningen af Væresteder (LVS) har siden etableringen i 1998 hjulpet værestederne i hele landet med at skabe fællesskaber og forandring for socialt udsatte.

 

Det hele startede tilbage i 90erne, da en lille gruppe tidligere stofmisbrugere tog initiativ til et værested, hvor de kunne finde støtte til at skabe en ny tilværelse efter afvænningsforløbet på et misbrugscenter. Deres behov viste sig ikke at være enestående. Der var mange socialt udsatte, der havde behov for fællesskaber. Det resulterede i etablering af en lang række væresteder landet over og i opstarten af et forum og en vigtig dynamo i hele bevægelsen – Landsforeningen af Væresteder (LVS).

 

I dag har LVS 130 væresteder og 70 boformer og idrætssociale foreninger som medlemmer og derigennem kontakt til over 23.000 socialt udsatte borgere.

 

LVS tilbyder aktiviteter for værestedsbrugerne og bistår værestederne med rådgivning, hjælp til projektudvikling og kurser.

Om væresteder

Et værested er et beskyttelsesrum – et fristed fra såvel gadens rå miljø som fra behandlernes og myndighedspersonernes krav og forventninger. Men værestedet rummer også nye muligheder og veje for det enkelte menneske. Værestedet er ofte både indgangsdør og udgangsdør i forhold til den samlede indsats, men kan også have mere permanent karakter for den enkelte; derfor skal værestedet kunne yde beskyttelse og støtte i respekt for personens unikke livssituation og behandle alle lige på forskellig vis.

 

På værestedet gælder det, at ”ingen får lov til at gå i hundene i ubemærkethed”. Man drager omsorg – både socialt, mentalt og fysisk. Omsorgen er ikke kun skadesreducerende men også fremmende for den enkeltes sundhed og muligheder for et bedre liv.

 

Hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde eller blive medlem af Landsforeningen af Væresteder, er du meget velkommen til at kontakte os.