Som medlem får værestedet overordnet mulighed for:

 • Deltage i vores aktiviteter for både værestedsbrugere og -personale.
 • Samarbejde om at skabe konstruktive fællesskaber for socialt udsatte mennesker og derved skabe relationer mellem mennesker, øge trivsel og empowerment.
 • At give socialt udsatte mennesker en stemme i samfundet samt modet til og muligheden for at tage handling.
 • At indgå i vores projekter herunder være partner i konkrete projekter.
 • Udvikling af bedre tilbud til socialt udsatte værestedsbrugere.

Brugerne får mulighed for:

 • At deltage i Landsforeningen af Væresteders arrangementer og samskabte projekter, herunder sportsaktiviteter, kreative kunstprojekter, Ferie Camp mm.
 • At deltage i kurser, der bidrager til udvikling og empowerment.
 • At møde brugere fra andre væresteder i Danmark.
 • At få indflydelse på beslutningerne i Landsforeningen af Væresteder via foreningens sportspanel og brugerråd.

Personalet får mulighed for:

 • At deltage i det årlige Landsmøde med spændende oplæg og muligheden for at møde ansatte på andre væresteder i Danmark.
 • At få indflydelse på beslutningerne i Landsforeningen af Væresteder via generalforsamlingen.
 • At deltage i kurser, der bidrager med viden om og færdigheder til at skabe fællesskaber om et fælles tredje.

Et medlemskab hos Landsforeningen af Væresteder koster 1000 kr. i årligt kontingent.

Sådan bliver du medlem:

Det er muligt at blive medlem, hvis man er et værested under Serviceloven §104 eller §82 eller et andet konstruktivt fællesskab, hvilket vi definerer som et fællesskab med en fastsat ramme om én eller flere jævnlige aktiviteter for socialt udsatte personer. Hos Landsforeningen af Væresteder definerer vi socialt udsatte mennesker, som personer der oplever problematikker såsom psykiske lidelser, prostitution, misbrug, kriminalitet, vold i nære relationer eller hjemløshed.  

 

Ønsker I at blive medlem, skal I sende en mail til medlemskab@lavs.dk med følgende informationer:

 • Hvad er formålet med jeres tilbud?
 • Hvem er målgruppen i tilbuddet?
 • Hvor mange benytter sig af tilbuddet? (antal brugere)
 • Hvor ofte kan brugerne benytte sig af jeres tilbud?
 • Hvilke aktiviteter foregår der på jeres tilbud?
 • En beskrivelse af tilbuddets organisatoriske rammer.
  • Fordelingen af ansatte og frivillige.
  • Organisationens form (kommunal, NGO m.v.)
  • Hvilken paragraf hører tilbuddet under.