Værestedet får mulighed for:

At deltage i aktiviteter for både værestedsbrugere og personale.

At samarbejde om at skabe konstruktive fællesskaber for socialt udsatte mennesker og derved skabe relationer mellem mennesker samt øge trivsel og empowerment.

At give socialt udsatte mennesker en stemme i samfundet samt modet til og muligheden for at tage handling.

At indgå i projekter herunder være partner i konkrete projekter.

At udvikle bedre tilbud til socialt udsatte værestedsbrugere.

Brugerne får mulighed for:

At deltage i Landsforeningen af Væresteders arrangementer og samskabte projekter herunder sportsaktiviteter, kreative kunstprojekter, Ferie Camp m.m.

At deltage i kurser, der bidrager til udvikling og empowerment.

At møde brugere fra andre væresteder i Danmark.

At få indflydelse på beslutningerne i Landsforeningen af Væresteder via Sportspanelet og Brugerrådet.

At bidrage til udvikling af tilbud til socialt udsatte værestedsbrugere.

Personalet får mulighed for:

At deltage i det årlige landsmøde, hvor der vil være spændende oplæg og mulighed for at møde ansatte på andre væresteder i Danmark.

At få indflydelse på beslutningerne i Landsforeningen af Væresteder via generalforsamlingen.

At deltage i kurser, som bidrager med viden om og færdigheder til at skabe fællesskaber om et fælles tredje.

At samarbejde om udvikling af bedre tilbud til socialt udsatte værestedsbrugere.

Sådan bliver du medlem:

Det er muligt at blive medlem, hvis man er et værested under Serviceloven §79, §104 eller §82 eller et andet konstruktivt fællesskab, hvilket Landsforeningen af Væresteder definerer som et fællesskab med en fastsat ramme om én eller flere jævnlige aktiviteter for socialt udsatte mennesker.

 

Landsforeningen af Væresteder definerer socialt udsatte mennesker, som personer der oplever problematikker såsom psykiske lidelser, prostitution, misbrug, kriminalitet, vold i nære relationer eller hjemløshed.

 

Et medlemskab hos Landsforeningen af Væresteder koster 1000 kr. i årligt kontingent.

Ønsker I at blive medlem?

Send en mail til medlemskab@lavs.dk med følgende informationer:

 • Hvad er formålet med jeres tilbud?
 • Hvem er målgruppen i tilbuddet?
 • Hvor mange benytter sig af tilbuddet? (antal brugere).
 • Hvor ofte kan brugerne benytte sig af jeres tilbud?
 • Hvilke aktiviteter foregår der på jeres tilbud?
 • En beskrivelse af tilbuddets organisatoriske rammer.
  • Fordelingen af ansatte og frivillige.
  • Organisationens form (kommunal, NGO m.v.).
  • Hvilken paragraf hører tilbuddet under.