Bogen "Vendepunkter - Håbet for det udsatte Danmark", fortæller 26 personlige vendepunktshistorier fra socialt udsatte mennesker i Danmark.

 

"Vendepunkter" er kulminationen på Landsforeningen af Væresteders kampagne "Den Gode Historie" (læs mere her), der helt simpelt søgte at sætte fokus på de mange positive historier, som hver dag skabes i det sociale arbejde i Danmark. Desværre bryder disse historier alt for sjældent igennem mediebilledet og ud til den generelle danske befolkning, som dermed frarøves muligheden for at få det rette indblik i væresteders og andre sociale tilbuds værdi for samfundet. Og ikke mindst, hører vi alt for sjældent om de socialt udsatte mennesker, der på trods af meget udfordrende sociale problemstillinger i livet ønsker en positiv forandring for sig selv og samtidig kæmper for den.

"Vendepunkter" fortæller derfor 26 meget forskellige historierom om socialt udsatte mennesker - eller skal vi sige tidligere socialt udsatte mennesker - der har kæmpet for en positiv forandring i deres eget liv og opnået den.

 

Vi håber, at bogen kan være en inspirationskilde til mennesker i lignende livssituationer, en oplysningskilde for den almene læser og en refleksionskilde for medier og fagpersoner, der måske glemmer de mange positive historier i det sociale arbejde i Danmark.

 

Bogen kan downloades her