Denne publikation beskriver en samarbejdsmodel for, hvordan akut livstruede stofmisbrugere kan ’spottes’ ude i kommunerne, hvordan et ophold på krisecentret kan foregå, samt hvordan den efterfølgende udslusning til hjemkommunen og et videre forandringsarbejde kan forløbe. ’Akut livstruet’ skal her forstås bredt og ikke alene som risikoen for overdosisdødsfald. Trusler og vold, risiko for selvmord, alvorlige sundhedsmæssige og psykiske problemer og lignende situationer kan ligeledes betragtes som akut livstruende.