Årsrapport for udsatteområdet 2020


Hvordan har socialt udsatte oplevet COVID-19-kriseåret? Hvordan vurderer socialt udsatte, at værestederne, kommunale myndigheder, regeringen og Socialministeren har håndteret krisen? Det og en række øvrige temaer giver ”Årsrapport for udsatteområdet 2020” indblik i på baggrund af den hidtil mest omfattende holdningsundersøgelse blandt socialt udsatte.


Og vi kan godt afsløre, at de 956 socialt udsatte værestedsbrugere, der har deltaget i holdningsundersøgelsen, generelt har oplevet de forskellige indsatser på baggrund af Covid-19-krisen, overvejende positivt og med øget tillid til de offentlig myndigheder som følge heraf. Særligt værestederne opnår en høj tilfredsheds-score, når det kommer til deres håndtering af Covid-19-krisen.

 

”Det er en rigtig god nyhed og helt afgørende vigtigt, at man har tillid til dem, der skal give en hjælpen, hvis socialt udsatte skal blive medspillere i stedet for modspillere. Det er en hel essentiel forudsætning, hvis socialt udsatte skal ”melde sig ind”, udtaler Cliff Kaltoft, sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder, der indleder årsrapporten med en artikel, hvor han, med afsæt i mere end 30 års erfaring på udsatteområdet, reflekterer over året 2020 på godt og ondt.

 

Lars Benjaminsen, seniorforsker ved VIVE afrunder årsrapporten med en artikel, hvor han sammenligner resultater fra Landsforeningen af VæreSteders holdningsundersøgelse med Fællesskabsmålingen (Benjaminsen m.fl., 2017) og sætter fokus på respondenternes oplevelse af eksklusion i samfundet og i hverdagslivet.

 

”Årsrapport for udsatteområdet 2020” kan rekvireres ved udfyldelse af nedenstående felter eller downloades her.


Bestil Årsrapport for udsatteområdet 2020

Felter markeret * er obligatioriske
Navn: *

Adresse:*

Postnr.: *

By: *

Telefon:

E-mail: *