Sport for LIVET

Siden 2005 år har LVS arbejdet med sport og idræt som socialfagligt redskab. I dag er LVS´ idrætsprogram - sport for LIVET - det mest omfattende idrætstilbud målrettet socialt udsatte herhjemme såvel som internationalt.

Socialt udsatte er en såkaldt idrætssvag gruppe. De færreste socialt udsatte søger den etablerede folkelige foreningsidræt, eller for den sags skyld købeidrætten. Det er der mange grunde til. Følelsen af ikke at passe ind eller kunne leve op til forventningerne. Kontingentbetaling, sportsudstyr, mødetidspunkter osv. er også barrierer for deltagelse og inklusion i den etablerede idræt.

Det betyder, at muligheden for at dyrke regelmæssig sport og motion kan give et stort boost til sundhedstilstanden for socialt udsatte, men sport og motion handler om mere end en sundere livsstil. 

Samværet med andre ligesindede om en sportsaktivitet åbner nye muligheder for den enkelte for at være en del af et fællesskab og for derigennem at udvikle nye relationer, roller og kompetencer. For mange kan det være det, der tænder den afgørende gnist af motivation til at bevæge sig ud af en fastlåst negativ livssituation.

Det er baggrunden for, at idræt har spillet en stadig større rolle i LVS´ arbejde og som socialfagligt redskab.

 

I 2019 stod LVS/sport for LIVET bag følgende aktiviteter:

  • 52 landsdækkende idrætsarrangementer
  • Inden for 42 forskellige idrætsgrene
  • Med deltagelse af over 6000 socialt udsatte borgere
  • Herudover har 22 væresteder igangsat nye idrætsaktiviteter
  • Og 38 værestedsbrugere er uddannet nye holdledere  

LVS/Sport for LIVET afholder holdlederkurser, hvor værestedsbrugere uddannes til holdledere, der har til opgave at igangsætte idrætsaktiviteter på de lokale væresteder. Du kan få et overblik over de næste arrangementer og holdlederkurser på linket her. Siden 2005 har sport for LIVET uddannet over 500 holdledere.

 

Se halvårskalenderen for alle aktiviteter og stævner i "sport for LIVET" her 

 

Du kan få mere at vide om sport for LIVET og høre, hvordan du kan være med ved at kontakte os på telefon 7592 4000 eller sende en mail til lvsinfo@lavs.dk