Landforening af Væresteders arbejde og virke handler om at skabe fællesskaber for socialt udsatte. Det er nemt at komme ud i problemer alene, men det er meget svært at komme ud af problemer alene, og derfor er det så vigtigt at etablere fællesskaber, hvor udsatte finder sammen og hjælper hinanden videre.

Det var også baggrunden for etableringen af Landsforeningen af Væresteder. I 1998 fandt en gruppe tidligere stofmisbrugere sammen om at lave værestedet Solstrålen. Det viste sig at være en rigtig god idé. Samværet og fællesskabet med andre i samme situation gav mening og energi til at komme videre i livet. Ideen spredte sig til byer landet over og i opstarten af et netværk og en vigtig dynamo i hele bevægelsen – Landsforeningen af Væresteder.

I dag har Landsforeningen af Væresteder 130 væresteder og 70 idrætssociale foreninger og boformer som medlemmer, og derigennem kontakt til over 23.000 socialt udsatte borgere.

Landsforeningen af Væresteder samarbejder med værestederne om at styrke fællesskaberne på værestederne på forskellige måder, herunder:

  • Aktiviteter på værestederne. Udover ”Sport for LIVET, der er Landsforeningen af Væresteders store idrætsprogram for socialt udsatte, tilbyder vi en lang række aktiviteter gennem året for værestedsbrugere og i samarbejde med værestedsledelsen. Det er f.eks. gratis fodpleje i samarbejde med Danske Fodplejere og Åbent Hus-arrangementer  
  • Rådgivning. Hvordan laver vi et værested i vores by? Hvordan får vi brugerne med i ledelsen? Hvordan finder vi frivillige? Det er typiske spørgsmål som Landsforeningen af Væresteders sekretariat hjælper værestederne med at få styr på og ideer til. Her trækker vi på vores mangeårige erfaring og brede netværk blandt væresteder
  • Metoder og publikationer. Vi forsøger hele tiden at blive bedre til vores arbejde gennem udvikling af nye metoder og tilgange. Vi har bl.a. udarbejdet ”De små skridts metode”, der beskriver den socialfaglige tilgang på væresteder. Vi har også udgivet en lang række faglige publikationer, som du finder her.   
  • Netværk for væresteder. Landsforeningen af Væresteder er også værestedernes mulighed for at lære af hinandens erfaringer og få vendt spørgsmål og udfordringer, som mange væresteder møder i hverdagen. Det kan være i lokale ERFA-grupper eller på vores årlige landsmøde.
  • Facebook. Landsforeningen af Væresteder har over 14.000 følgere på Facebook, og det giver os en enestående og direkte dialog med socialt udsatte borgere, som ellers kan være svære at komme i dialog med.

Aktuelle projekter i Konstruktive Fællesskaber:

  • Projekt "35+1": 35 væresteder fra hele Danmark og i alt 272 værestedsbrugere har i fællesskab strikket 1834 strikkebidrag til ét samlet kunstværk, der til foråret 2022 udstilles på Svendborg Forsorgsmuseum. Formålet med projektet er at skabe lokale strikkefællesskaber på værestederne og samtidig skabe et kunstværk, som afspejler værestedsbrugerenes oplevelser under coronakrisen.  
  • Det Digitale Værested: På Facebook i en lukket gruppe samles værestedsbrugere og andre socialt sårbare i et digitalt værested. Hver dag foregår der aktiviteter - sammen hver for sig. Formålet med projektet er at afprøve socialt digitalt arbejde på nye måder.   

Har du lyst til at vide om Landsforeningen af Væresteder kan du kontakte os på tlf. 7592 4000 eller send en mail til lvsinfo@lavs.dk