Siden etableringen i 1998 har LVS hjulpet værestederne i hele landet med til at udvikle fællesskaber og skabe forandring blandt socialt udsatte. LVS har i dag 130 væresteder og 70 idrætssociale foreninger og boformer som medlemmer, og derigennem kontakt til mere end 23.000 socialt udsatte borgere, som ellers kan være meget svære at nå for det offentlige system.

Det giver os en helt unik indsigt i socialt udsattes liv og vilkår, som vi formidler videre til den øvrige befolkning og til beslutningstagere. Det gør vi på mange måder blandt andet gennem:

  • Landsdækkende kampagner, som skaber opmærksomhed om udsattes situation. I 2018 udgav vi støttesangen ”Giv folk en ekstra chance” i samarbejde med Jacob Haugaard og Godtfolk. I 2017 indsamlede vi over 1000 fortællinger fra udsatte, der er kommet videre i livet under overskriften ”Den gode historie”. Vi har sejlet rundt med skibet ”Håbet” og fortalt om udsattes situation, og vi har arrangeret cykelløbet ”Tour de Udsat” fra København til Vejle for socialt udsatte.  
  • Dialog med politikere. LVS har et omfattende netværk blandt landspolitikere, og vi er i løbende dialog med beslutningstagere på det sociale område for at forbedre de socialpolitiske redskaber og løsninger til gavn for socialt udsatte  
  • Årsrapporter om status og perspektiver på det socialt område. Siden 2011 har vi udarbejdet årsrapporter for udsatteområdet, der blandt andet bygger på omfattende holdningsundersøgelser blandt socialt udsatte.  

 

Vi arrangerer også Ferie Camp, der hvert år samler 1600 socialt udsatte og deres familier til en uges socialt samvær, musik og idræt. Det er en enestående begivenhed, som også er med til at underbygge vores grundlæggende antagelse, nemlig at forandring er mulig. Det sociale arbejde betaler sig for socialt udsatte og for samfundet.

 

Har du lyst til at vide om Landsforeningen af VæreSteder kan du kontakte os på tlf. 7592 4000 eller send en mail til lvsinfo@lavs.dk