Landsforeningen af VæreSteder

Oplevelser for værestedsbrugere

I forbindelse med "Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne"  imellem Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der blevet afsat med midler til oplevelsesindustrien, hvoraf nogle af disse midler er Landsforeningen af VæreSteder blevet sat til at administrere og uddele til medlemmer af Landsforeningen af VæresSteder.

I den forbindelse har vi uddelt gavekort i forbindelse med forskellige aktiviteter og disse gavekort er skattepligtige for modtageren. Det er således modtageren selv, der skal sørge for at oplyse skat om modtagelsen af gavekortet.