Vision

Et samfund med mod til mangfoldighed og reelle muligheder for den enkelte til et bedre liv.
LVS er en landsforening i bevægelse. En landsforening, der vil noget. Ikke blot for sig selv, for sine medlemmer - værestederne og deres brugere - men for hele samfundet. Med visionen er sigtet klart: Et samfund, der ikke bare har plads til mangfoldighed – men har mod til mangfoldighed. Et samfund, der tør forskelligheden, der tør rumme det anderledes.

 

Mission

LVS har mod til nytænkning og til at gå forrest.
LVS styrker værestederne i at hjælpe den enkelte bruger.
LVS arbejder engageret, professionelt og innovativt for at opnå og sikre reelle muligheder for værestederne og brugerne.
LVS bygger på holdningerne i Værestedstanken.
Missionen slår fast, at LVS selv som landsforening har og skal have modet til nytænkning og til at gå forrest i den udvikling af det samfundssyn, som visionen beskriver. Det skal også forstås som modet til at prøve nye løsninger og nye indfaldsvinkler til arbejdet.