Landsforeningen af VæreSteder

Linjeret årsrapport for udsatteidrætten 2018

Det er veldokumenteret at idræt har positive virkninger på velvære og sundhed.

 

Området udsatteidræt - idræt for socialt udsatte mennesker - er midlertidigt underbelyst i idræts-, motion-, og bevægelseslitteraturen.

Landsforeningen af Væresteders idrætsprogram, sport for LIVET, er Danmarks mest omfangsrige idrætstilbud for socialt udsatte mennesker, og det er således naturligt at sport for LIVET aktivt bidrager til, at belyse området idræt for socialt udsatte voksne mennesker, og ikke mindst effekten af idræt som socialt fagligt redskab.

 

Idræt skaber socialt samvær og fællesskaber for udsatte

Effekten af idræt for socialt udsatte, bliver for første gang i Danmark beskrevet i Landsforeningen af Væresteders (LVS) årsrapport for 2018, "Linjeret årsrapport for udsatteidrætten". Og resultaterne er positive:

  • To tredjedele i årsrapportens holdningsundersøgelse, beskriver idrætsdeltagelse, som meget afgørende for deres generelle trivsel.
  • Næsten tre ud af fire oplever at idræt giver dem "overskud til at tage ansvar for eget liv".

De socialt udsatte idrætsudøvere i holdningsundersøgelsen fremhæver især det sociale samvær og fællesskabet omkring idræt med ligesindede som afgørende for den positive effekt af idræt som socialt redskab. 

Årsrapporten giver yderligere indblik i sport for LIVETs historie, den videnskabelige verdens indblik i idræts for socialt udsatte mennesker og til sidst dem det hele handler om - de socialt udsatte og deres syn på organiseringen af idræts-Danmark.

Årsrapporten for 2018 kan læses og downloades her

Tidligere årsrapporter kan du finde her