Landsforeningen af VæreSteder

BREAKING NEWS BREAKING NEWS BREAKING NEWS

Nyt banebrydende samarbejde på det sociale område

Hus Forbi og Landsforeningen af VæreSteder indgår langsigtet strategisk samarbejde. Aftalen blev underskrevet den 17. november ved det store DM i indendørs fodbold for socialt udsatte i Hafnia-Hallen i København. Pernille Skipper, politisk leder for Enhedslisten åbnede DM-stævnet.

 

Hus Forbi og Landsforeningen af VæreSteder arbejder begge ud fra ønsket om at forbedre vilkårene for socialt udsatte og skabe opmærksomhed om socialt udsattes situation. Der er et klart og dybt værdisammenfald mellem de to organisationers forståelse af det sociale område og tilgang til arbejdet på området. Samtidig repræsenterer de to organisationer forskellige fokusområder og kompetencer.

 

Kombinationen af fælles værdier og forskellige kompetencer giver ideelle betingelser for et frugtbart og tæt samarbejde, som kan styrke indsatserne for socialt udsatte.

 

”Aftalen repræsenterer en revitalisering af arbejdet på det sociale område, hvor organisationer arbejder sammen ud fra et fælles værdigrundlag og til gavn og glæde for socialt udsatte. Det skal vi have meget mere af” udtaler Rasmus Wexøe Kristensen, sekretariatsleder i Hus Forbi.

 

Cliff Kaltoft, sekretariatsleder i Landsforeningen af VæreSteder udtaler ”Aftalen repræsenterer et mønsterbrud på organisationsniveau på det sociale område. Den er det gode eksempel på, at konkret samarbejde i praksis mellem sociale organisationer kan skabe en bedre tilværelse for socialt udsatte.”

 

Samarbejdsaftalen indeholder en række helt konkrete initiativer. Fremover vil de to organisationer bl.a. samarbejde om etableringen af lokale selvstyrende idrætsklubber for socialt udsatte og uddannelsesaktiviteter i den forbindelse. Organisationerne vil ligeledes arbejde for et gensidigt medlemskab blandt foreningernes medlemmer – herunder vil Hus Forbi gøre medlemskabet af Landsforeningen af VæreSteder vederlagsfrit for distributører af Hus Forbi.

 

Med venlig hilsen

Simon Nielsen, Formand i Hus Forbi

Rasmus Wexøe Kristensen, sekretariatsleder i Hus Forbi

Niels Rasmussen, formand i Landsforeningen af Væresteder

Cliff Kaltoft, sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder