Landsforeningen af VæreSteder

Publikationer

Publikationer


Vendepunkter


Bogen ”Vendepunkter – håbet for det udsatte Danmark” af forfatter Curt Sørensen, fortæller intet mindre end 26 personlige beretninger fra socialt udsatte mennesker, der har oplevet et vendepunkt i livet.

God læselyst. Bogen kan læses her

Bogen kan også købes for 100 kr. + forsendelse.

 
De Små Skridts Metode - et stort skridt i den sociale indsats


Inspirerende og lettilgængelig beskrivelse af værestedernes metode. Bogen giver et grundigt indblik i Værestedstanken, værestedernes mangfoldighed og Landsforeningen af VæreSteders arbejde. Desuden er bogen smukt illustreret med Ulrik Jantzens billeder fra forskellige væresteder.

Bogen er desuden oversat til engelsk.

Du kan læse bogen her

Bogen kan købes for 50 kr. + porto
DE SMÅ SKRIDTS METODE 2.0 - fokus på forandring


Med De Små Skridts Metode har LVS udviklet et begrebsapparat, der beskriver de særlige metoder og værdier, værestedernes daglige forandringsarbejde tager afsæt i.
I version 2.0 går vi skridtet videre og operationaliserer disse metoder.

Bogen kan læses her

Bogen koster 75,- kr. + forsendelse.
Den gode Historie (udgået)


I Den Gode Historie kan du læse 10 historier om mennesker, der har mødt forandringer i livet.

Du kan bl.a. læse om Claus, der har kvittet stoffer efter 29 års misbrug. Du kan læse om Søren, der også er blevet sit misbrug kvit, og som i dag selv forsøger sig og sin lille familie. Og du kan læse om Kim, der efter mange års misbrug nu er blevet clean og er ved at uddanne sig til pædagog. 

Bogen er blevet til under Ferie Camp og Udsatte Legene 2015.

Læs mere på:

www.dengodehistorie.net

Bogen er desværre udgået, men kan læses her.
Fremtidens fællesskaber - den digitale vej


"Fremtidedens fællesskaber - den digitale vej" er en best pracitce, der markerer afslutningen på projektet "Brobygning over digitaliseringskløften".

Klik her for at læse publikationen:
Årsrapport for udsatteområdet 2018


Årsrapport 2018: Idræt hjælper socialt udsatte

Vi vidste det egentlig godt, men nu har vi dokumentation for det. Landsforeningen af VæreSteder har gennemført den første holdningsundersøgelse af, hvilken effekt idræt har for socialt udsatte voksne mennesker og de specifikke sociale udfordringer målgruppen kæmper med.

Her kan du læse årsrapporten samt tidligere års rapporter

2018 / 2015  /  2014  /  2013  /  2012  /  2011
Kunsten er at gribe livet


Med portrætbogen "Kunsten er at gribe livet" giver LVS et indblik i, hvad kunst og kultur kan gøre for socialt udsatte, og hvad den kan gøre for kunsten.

Bogen kan læses her
Akut krisecenter for livstruede stofmisbrugere


Hvert år dør mere end 200 personer af deres stofmisbrug eller af forhold relateret dertil. Akut Krisecenter for livstruede stofmisbrugere er et tilbud, der samler de svageste op, bringer dem ud af den akut livstruende situation og hjælper dem til en frisk begyndelse på tilværelsen.

Bogen kan læses her
BEST PRACTICE - udsatteidræt


Best practice - udsatteidræt er en erfaringsopsamling på fem års målrettet udviklingsarbejde med idræt som et redskab i det sociale arbejde på væresteder og andre sociale tilbud

Bogen kan læses her
Den grimme ælling


LVS’ medlemsblad rummer historier fra værestedernes dagligdag og foreningens projekter. I hvert nummer er der fokus på et aktuelt tema, fx social ulighed i sundhed, fattigdom eller udkantsdanmark.

Det seneste nummer af Den grimme ælling udkom i 2017. Det er endnu ikke besluttet, om den vil udkomme igen i sin nuværende form.

Kontakt os på lvsinfo@lavs.dk eller tlf. 7592 4000 hvis du er interesseret i at læse tidligere numre af Den grimme ælling.
Tidligere publikationer


Værestedstrilogien 

Brugernes Værested, Mulighedernes Værested og Samfundets Værested giver et samlet billede af de erfaringer, der blev høstet under arbejdet med LVS’ første udviklingsplan 2003-2005. 

Læs Brugernes, Mulighedernes og Samfundets Værested her

 

På den skæve klinge

En beretning om det cykelløb, Tour de Udsat ’05, der satte hidtil ukendte standarder for troen på socialt udsatte menneskers evner og ressourcer.

Se et filmklip fra Tour de Udsat her

Læs bogen her

 

UL 2009

Udsatte Legene 2009 var den hidtil største idrætsevent for socialt udsatte mennesker på dansk jord – måske i hele verden. 1139 idrætsudøvere fra 11 nationer deltog i Legene. Der blev dystet i 40 discipliner fra krolf og dart til svømning og bueskydning.

Udsatte Legene er siden blevet videreført under sit engelske navn Social Inclusion Games.

Se en billedbog fra UL 2009

Se et filmklip fra UL 2009 her