Landsforeningen af VæreSteder

Fællesskaber

LVS tilbyder en lang række aktiviteter og projekter, som involverer brugerne på værestederne og styrker fællesskabet mellem dem. Vi afholder også kurser for værestedspersonale og frivillige om ”De små skridts metode”, som er værestedernes metode i det sociale arbejde.

Idræt – sport for LIVET

LVS´ idrætsprogram - sport for LIVET - er med 60 idrætsarrangementer om året det mest omfattende idrætstilbud målrettet socialt udsatte herhjemme såvel som internationalt. Vi uddanner også holdledere blandt værestedsbrugere, arrangerer Udsatte Legene og deltager i internationale stævner.

Fortaler for den gode historie

Hver dag arbejder vi på at forbedre vilkårene for socialt udsatte. Det gør vi bl.a. gennem kampagner som Den gode historie, holdningsundersøgelser blandt udsatte, årsrapporter og gennem konkrete arrangementer som Ferie Camp, der hvert år samler 1600 socialt udsatte og deres familier til en uges socialt samvær.